เกี่ยวกับเรา

               บริษัทตะวันทองไทย จำกัด

ได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515  จนมาถึงปัจจุบัน 

จากที่เราเป็นผู้ผลิตใบมีดตัดหญ้าด้วยมือ  จนกระทั้งเราผลิตใบมีด

ตัดหญ้าด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

 

Visitors: 123,531